“İşletme müdürlüğümüzce yapılan araç ihalelerine ait listeler; www.mkek.gov.tr/hurdaisletmesi adresinde ihaleler kısmından takip edilebilir. Listelerdeki araçları talep eden kişi veya kuruluşlar, araçları bulundukları Hurda Müdürlüklerine bizzat Müracaat ederek görebilmektedirler. Bu araçların ihalesi, tek bir yerde Ankara Hurda İşletme Müdürlüğümüz Pazarlama ve Satış Müdürlüğünde kapalı zarfla teklif almak suretiyle listede belirtilen tarih ve saatte yapılmaktadır. Araçların ihalesine katılmak isteyen kişi veya kuruluşlar bu satışlara ait liste ve şartnameleri, www.mkek.gov.tr internet adresinden, Pazarlama ve Satış Müdürlüğünden, veya Kırıkkale, İzmir/Aliağa ve İzmit/Seyhan Hurda Müdürlüklerinden temin ederek, talep edecekleri aracın hangi Hurda Müdürlüğü Sahasında mevcudu varsa bizzat müracaat ederek görebilmekte ve akabinde istediği takdirde yapılacak olan ihalesine katılabilmektedirler.”

1.) Kişi veya Kurumun Başvuru Yazısı

2.) Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığının MKE Kurumuna Yazdığı Üst Yazı.

3.) Silah Kriminal Raporları (Aslı)

4.) Emniyet Müdürlüğünce verilen Silah ve Mermi Nakil Belgesi.

1.) Kişi veya Kurumun Başvuru Yazısı

2.) Müsadere Kararı

3.) Silah Ruhsatı

4.) Markası ve Seri Numarası Olmayan / Okunamayan Silahlar İçin Valilik veya Kaymakamlık Olur Yazısı.

Seymen Hurda Müdürlüğünde Tehlikesiz Atıklar Toplama – Ayırma Belgesi bulunduğundan, Atık Yönetimi Yönetmeliğe göre Tehlikeli Atık (Elektrik -Elektronik, Akü, Trafo vb.) niteliğinde olan malzemeler kabul edilememektedir. Bu malzemelerin teslimi için Ankara MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Tedarik Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

© MKE Kurumu 2017
MSB :