6136 Sayılı Kanun uygulamasını gösteren 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik gereği;

- Sivil vatandaşlar Mülki İdare Amirine, (Hak sahiplerinin ikametgahlarına göre İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığı).

- Askeri Personel ise bağlı bulundukları Kuvvet Komtanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

6136 Sayılı Kanun uygulamasını gösteren 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik gereği;

- MKE Kurumu Silah Satış ve Poligon Şubesi Müdürlüğü Dögol Caddesi No:4 Anadolu (Tandoğan) Meydanı ANKARA

- MKE Kurumu İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi No:44 Beyoğlu/İSTANBUL adresinden yerli-yabancı tabanca ve fişek alınmaktadır.

- İllerdeki MKE Kurumunun Anlaşmalı Mermi Satıcılarından da sadece yerli/yabancı fişek alınabilir.

          6136 Sayılı Kanun uygulamasını gösteren 91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik gereği; Silahlara  taşıma ve bulundurma ruhsatlarının verilmesi Mülki İdare Amirinin tasarrufundadır. Bkz: www.egm.gov.tr (Sayfa: İl Emniyet Müdürlükleri)

          Kurumumuz bünyesindeki silah ve fişek satışlarında kredi kartı tek çekim veya peşin ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, silah ve fişek satışlarında "fiyat indirimi, taksitlendirme ve kampanya gibi uygulamalar" mevcut değildir.

          Kurumumuzda ikinci el ve benzeri silah satışı yapılmamaktadır.

          Tabanca fişeği almak için "Mermi İhtiyaç Belgesi" gereklidir.

- Sivil vatandaşlar Mülki İdari Amirliğinden. (Hak sahiplerinin ikametgahlarına göre İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığı)

- TSK Personellerinden çalışanlar bağlı bulundukları Kuvvet Komutanlıklarından, Emekliler ise bağlı bulundukları Askerlik

Şubelerinden almaktadır.

          Tabanca Atış Poligonumuzda, normal mesai günlerinde Kurumumuzdan yeni silah alan hak sahiplerinin atışlarının yoğunluğu nedeni ile ve ayrıca koşullar müsait olmadığından bireysel atış imkanı sağlanamamaktadır.

Adres: MKE Kurumu Genel Müdürlüğü

            Silah Satış ve Poligon Şubesi Müdürlüğü

            Tandoğan/ANKARA

            Tel: 0312 296 12 20-21

          Silah ve fişek alım mevzuatı ile ilgili tüm detayları; Emniyet Genel Müdürlüğünün www.egm.gov.tr web sitesinden öğrenebilirsiniz.

1- Dilekçe

2-Noter tasdikli‘’Mermi Satış İzin Belgesi’’aslı

3-Şahıslar için‘’Mermi Satış İzin Belgesinde’’adı geçen şahsın Noter tasdikli imza beyannamesi aslı,şirketler için‘’Mermi Satış İzin Belgesinde’’adı geçen şahsın Noter tasdikli imza sirküsü aslı

4-Makbuz (5000 adet 9X19MM.PAR.Tabanca fişeğinin perakende satış fiyatı olan 11.100,00-TL ,T.VAKIFLAR BANKASI  Beşevler Şubesi  TR56 0001 5001 5800 7305 0317 83 nolu IBAN numarasına‘’Mermi Satış İzin Belgesinde’’adı geçen şahıs veya şirket adına yatırılacaktır.)

5-Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odası belgesi fotokopisi ayrıca şirketler için Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

6-Vergi levhası fotokopisi

7-‘’Mermi Satış izin belgesinde’’ adı geçen şahsın kimlik kartı fotokopisi

Kurumumuzca şahıs isteğine göre ithal etme yetkimiz bulunmamaktadır. İthal yetkisi topluca Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından kullanılmaktadır. Satışta bulunan yerli ve ithal silahlara web sitemiz www.mkek.gov.tr/tr/SilahSatis adresinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kurumumuz web sitesi güncel olup, satışta olan silahlar yer almaktadır. İstemiş olduğunuz silahın satışa sunulup sunulmadığını Kurumumuz web sitesi www.mkek.gov.tr  silah satış bölümü adresini takip edebilirsiniz. 

Bulunduğunuz İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederseniz istemiş olduğunuz detaylı bilgilere oradan ulaşabilirsiniz..

Kurumumuz bayiliği için Anlaşmalı Satıcılar Servisimiz (0312 296 12 15 - 0312 296 16 67) ile irtibata geçmeniz uygun olacaktır.

© MKE Kurumu 2017