Türkiye Cumhuriyetinin ilanından sonra Savunma Sanayinin Kırıkkale’ye kurulması ile Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğüne bağlı olarak 1925 yılında “Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup Müdürlüğü” kuruldu. İlk Askeri Fabrikalar Grup Müdürü Tuğgeneral Osman Zati KORAL ‘dır 1950 yılına kadar, Kırıkkale fabrikalarının  memur atamaları, personel, malzeme nakliyesi, ücret tevzii, Umum Müdürlük ile Muhabere işlemleri ve fabrikaların idari ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir ünite olarak çalışmıştır. 1 Nisan 1950 tarihinden itibaren MKE Genel Müdürlüğüne bağlı MKE Kırıkkale Bölge Müdürlüğü olarak görevini devam ettirmiştir. 

       Elektrik enerjisi üretimi için 1928 yılında kurulan Kuvvet Merkezi Müdürlüğünün unvanı 1982 yılında Elektrik Makineleri Fabrikası Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

      Yönetim Kurulunun 06.12.1990 tarih ve 491 sayılı kararı ile; Telefon, Elektrik İletimi ve Dağıtımı, Su ve Buhar Üretimi yapan Elektrik  Makineleri  Fabrikası, MKE Bölge Müdürlüğü uhdesinde birleştirilmiştir. 

     MKE Kırıkkale Bölge Müdürlüğü unvanı ise 23.12.2005 tarihinden itibaren   MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü olarak  değiştirilmiş olup elektrik dağıtımı, buhar üretimi, telefon haberleşme, su üretimi, akaryakıt dağıtımı, itfaiye hizmetleri, cer nakliye hizmetleri ile sosyal tesis işletmeciliği  faaliyetlerini sürdürmektedir.

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ        

ÜRETİM ve BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ   

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE MÜDÜRLÜĞÜ    

İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

ADRES : İstasyon Civarı 71100 E-POSTA : mkedestek@mkek.gov.tr
MÜDÜRİYET (Direk) : 0318 224 29 76 FAKS : 0318 224 29 02
           "           (Santral) : 0318 224 30 00 /3001-3101    
MİSAFİRHANE RESEPSİYON : 0318 224 30 00 /5630-5637    
LOKAL  RESTORANT : 0318 224 30 00 /5550-5536    
HAVUZ MÜDÜRİYET (Direk) : 0318 224 28 35  (Gündüz)    
     "                 "            (Santral) : 0318 224 30 00 /5646 (Gündüz)    
     "        RESTORANT : 0318 224 30 00 /5640 (Akşam)    

 

© MKE Kurumu 2017
MSB :