Kurumumuzun sözleşmeli personel ihtiyacı, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan sınavı kazananlar arasından ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme yapılmak suretiyle karşılanmakta olup, anılan Başkanlıkça yayınlanacak KPSS Yerleştirme Tercih Kılavuzlarını takip ederek, Kılavuzda yer alan Kurumumuza ait talepler çerçevesinde durumunuza uygun pozisyonu tercih etmeniz ve tercihiniz doğrultusunda ÖSYM Başkanlığınca Kurumumuza yerleştirme işleminizin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kurumumuzun sözleşmeli personel ihtiyacı, 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan sınavı kazananlar arasından ÖSYM Başkanlığı tarafından yerleştirme yapılmak suretiyle karşılanmakta olup, anılan Başkanlıkça yayınlanacak KPSS Yerleştirme Tercih Kılavuzlarını takip ederek, Kılavuzda yer alan Kurumumuza ait talepler çerçevesinde durumunuza uygun pozisyonu tercih etmeniz ve tercihiniz doğrultusunda ÖSYM Başkanlığınca Kurumumuza yerleştirme işleminizin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kurumumuzda 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilmekte olup, anılan Kararnamede sözleşmeli personel pozisyonlarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen personel atanması hakkında herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, 13/03/1990 tarih ve 1 Seri No.lu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde de "Sözleşmeli personelin naklen atanması söz konusu olmadığından, bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması açıktan işe alma niteliğindedir. " şeklinde açıklama yapılmıştır. Diğer yandan, sözleşmeli personelin başka bir kuruluşa naklen atanması da söz konusu olmadığından, Kurumumuzdan istifa etmek suretiyle ayrılması mümkün bulunmaktadır.

Kurumumuzda 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilmekte olup, anılan Kararnamede sözleşmeli personel pozisyonlarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen personel atanması hakkında herhangi bir hüküm bulunmadığı gibi, 13/03/1990 tarih ve 1 Seri No.lu KİT Personel Rejimi Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinde de "Sözleşmeli personelin naklen atanması söz konusu olmadığından, bir sözleşmeli personelin diğer bir teşebbüs veya bağlı ortaklıkta görev alması açıktan işe alma niteliğindedir. " şeklinde açıklama yapılmıştır. Diğer yandan, sözleşmeli personelin başka bir kuruluşa naklen atanması da söz konusu olmadığından, Kurumumuzdan istifa etmek suretiyle ayrılması mümkün bulunmaktadır.

Kurumumuzda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel istihdam edilmekte olup, söz konusu Kararnamede eş durumu nedeniyle atanmaya ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 2 sayılı cetvelde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personelin eş durumu özrü nedeniyle Kurumumuzun farklı illerde bulunan işyerlerine veya başka bir kuruluşa naklen atanması mümkün bulunmamaktadır.

Kurumumuza alınacak personelin unvanı, sayısı ve aranılacak şartlar, ÖSYM Başkanlığınca yayınlanacak tercih kılavuzlarında yer alacağından, söz konusu kılavuzların takip edilmesi halinde bu konuda bilgi sahibi olunabilecektir.

Kurumumuz iş yerlerinde, işyerlerimizin iş ve iş yeri koşulları göz önüne alınarak gizli, ağır ve tehlikeli birimler hariç eğitim ve öğretim programlarında staj yapma zorunluluğu bulunan üniversite ve meslek yüksekokulu öğrencilerine ücretli staj imkânı sağlanmaktadır. Staj talebinin, staj yapılmak istenilen fabrika/işletme müdürlüklerimize, Mart-Nisan aylarında doğrudan yapılması gerekmektedir. İş yerlerimizin irtibat adresleri Kurumumuzun www.mkek.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.

Kurumumuzun savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi ve fabrikalarımızda mühimmat, silah ve patlayıcı madde üretimi yapılması nedeniyle, sınırlı sayıda staj kontenjanları belirlenmekte ve bu kontenjanlar dahilinde sadece yaz döneminde (Haziran-Eylül ayları arasında) staj çalışması yaptırılmaktadır.

© MKE Kurumu 2017
MSB :