Kurumumuz,  iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için tüm faaliyetlerinde “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan aşağıda yer alan yasal düzenlemeler (tüzük, yönetmelik) doğrultusunda çalışmaktadır. Bu kapsamda tüm tesisler (tüm üretim atölyeleri, imha alanı, depolar, ambarlar, laboratuarlar, poligon, sosyal tesisler, idari binalar) ve açık alanlarda periyodik olarak denetim faaliyetleri gerçekleştirilmekte, gerekli tedbirlerin alınabilmesi için Yönetimin bilgilendirilmesi işlemleri yapılmaktadır.

Tüzük

-   TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK

Yönetmelikler

-   İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

    (30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı Resmi Gazete)

-   İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    (18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmi Gazete)

-   İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖN.

    (20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete)

-   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

    (29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete)

-   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    (18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete)

-   İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

     (29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete)

-   İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

    (25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete)

-   ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

     (15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete)

-   ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAYÖNETMELİK

     (30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete)

-    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

    (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete)

-   TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

     (5 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete)

- TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖN

   (13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete)

-   SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

    (11 Eylül 2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete)

-   KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI  HAKKINDA YÖNETMELİK

    (2 Temmuz 2013 tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete)

-  KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   (12 Ağustos 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi Gazete)

-  KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞ. VE GÜV. ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   (6 Ağustos 2013 tarih ve 28730 sayılı Resmi Gazete)

-  EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK  ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

   (16 Nisan 2013 tarih ve 28620 sayılı Resmi Gazete)

-  ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

   (24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete)

-   BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

    (30 Aralık 2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete)

 

Tebliğ

-   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

    (26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete)

·    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA

     İLİŞKİN TEBLİĞ VB.

    (29 Ağustos 2013 ve 28750 sayılı Resmi Gazete)

 

Enerji

Kurumumuz,  enerji verimliliğinin artırılması için tüm faaliyetlerinde aşağıda yer alan yasal düzenlemeler doğrultusunda çalışmaktadır.

-   5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

    (02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete)

-   ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    (27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete)

-    BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

    (05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete)

Çevre

Kurumumuz sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda Fabrika/İşletme  Müdürlüklerinde aşağıda yer alan çevre kanunu ve bu kanuna dayandırılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve tebliğler kapsamında çalışmalarına devam etmektedir.

Kanun

-   2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

     (11.8.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete)

Yönetmelik

-    ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

    (31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete)

-    ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

     (30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete)

-    BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

     (19.04.2005. tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete)

-    ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

     (02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete)

-    ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

      (30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete)

-     ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN KONTRÖLÜ YÖNETMELİĞİ

      (25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete)

-     ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 
      (25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete)

-     ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

      (10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete)

-     ÇEVRE GÖREVLİSİ, ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

      (21.11.2013 tarih ve  28828 sayılı Resmi Gazete)

-     ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

      (21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete)

-     BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

      (30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete (Mükerrer)

-     AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

      (24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete)

-      ATIK ELEKTİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

      ( 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete)

-     POLİKLORLUBİFENİL VE POLİKLORLUTERFENİİLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

      (27.12.2007 tarih ve 26739 sayılı Resmi Gazete)

-     TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

      (22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete)

-     ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

      (07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete)

-     SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

     (03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete)

-     SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

      (31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete)

-     TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLNEMİŞ SAHALARA DAİR YÖNETMELİK

     (08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete)

Tebliğ

-     ATIK ARA DEPOLAMA TESİSLERİ TEBLİĞİ

     (26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazete)

-     BAZI TEHLİKESİZ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI TEBLİĞİ

     (17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete)

-    ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN DEPOLANMASI, ARINDIRILMASI,

     SÖKÜMÜ VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEKNİK USULLER TEBLİĞİ

     (06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete)

-    SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

      (10.10.2009 tarih ve 27372 sayılı Resmi Gazete)

-    BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ

     (24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmi Gazete)

-     2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

      (28.12.2015 tarih ve 29576 sayılı Resmi Gazete)

© MKE Kurumu 2017
MSB :