Sendikal faaliyetler yönünden Kurumumuz 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çerçevesinde, 10 sıra no.lu Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri kolunda yer almakta olup, yetkili Sendika Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikasıdır.

© MKE Kurumu 2017
MSB :