Yükseköğrenim gören ve eğitim öğretim programlarında staj yapma zorunluluğu bulunan öğrencilerin staj talep başvurularını staj yapmak istedikleri Fabrika/İşletme Müdürlüklerimize doğrudan ıslak imzalı dilekçe ile yapmaları gerekmektedir.

Staja kabul edilen öğrencilerin, zorunlu staj belgesi, adli sicil belgesi ve iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapıldığına dair belge getirmesi gerekmektedir.

Kurumumuzun savunma sanayi alanında faaliyet göstermesi ve fabrikalarımızda mühimmat, parlayıcı ve patlayıcı madde üretimi yapılması nedeniyle sınırlı sayıda staj imkanı sağlanmaktadır. Kontenjanlar dâhilinde Haziran-Eylül arası aylarda staj çalışması yaptırılmaktadır.

© MKE Kurumu 2017