657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında ödüllendirme işlemleri yapılmakta olup, gerektiğinde, söz konusu Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri paralelinde yaptırımlar uygulanmaktadır.

© MKE Kurumu 2017
MSB :