-    399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen kadrolarda görev yapan personel ile söz konusu kararnameye ekli I sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen personelin ve II sayılı cetvelde pozisyon unvanları belirtilen diğer personelin ücretleri mer’i mevzuat çerçevesinde belirlenmektedir.

-    Kurumumuzda çalışan daimi kadrolu işçiler, Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan çeşitli mali ve sosyal avantajlardan faydalanmaktadır.

© MKE Kurumu 2017
MSB :