-   3413 sayılı Yasa gereği kadro mevcudunun binde biri oranında korunmaya muhtaç çocuklar arasından ilgili mercilerce atanması uygun görülen personelin istihdamı yapılmaktadır.

-   3713 sayılı Yasa gereği, hak sahipliği belirlenenlerden, ilgili mercilerce atanması teklif edilen personelin istihdamı yapılmaktadır.

-   4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesine göre Kurumumuzda yüzde dört engelli işçi istihdam edilmektedir. Ayrıca; Kurumumuz eski hükümlü işçi istihdam zorunluluğundan muaf olup, bunun yerine “Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” gereğince yüzde iki oranında terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananları işçi olarak istihdam etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

    Normal, Engelli ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçi Alımında Uyulması Gereken Prosedür;

-   İşyerlerimize açıktan, normal ve engelli işçi alımı, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”;

-   Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi alımı “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    esasları dahilinde Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılmaktadır.

© MKE Kurumu 2017
MSB :