- Kurumumuzca yeni personel alımına ihtiyaç duyulması halinde, o yıla ait Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar çerçevesinde işlem yapılmakta olup, personel alımları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olanlar arasından ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

- İşçi taleplerimiz Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu aracılığıyla karşılanmaktadır. İşe alınacak işçilerin;

- Anılan Yönetmelikteki şartları taşıması,

- İlan tarihinde geçerli olan ve kişinin eğitim düzeyine göre girmiş olduğu KPSS’den ilanda istenen taban puanı almış olması,

- Türkiye İş Kurumunca yayınlanacak olan ilanda belirtilen başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumuna müracaat etmesi,

- Vasıflarının ilandaki talep şartlarımıza uyması,

- Türkiye İş Kurumunca yapılan sıralamaya göre tarafımıza gönderilecek aday listesinde bulunması,

- Ayrıca tarafımızca yapılacak olan sözlü sınav/mülakatta da başarılı olması gerekmektedir.

© MKE Kurumu 2017
MSB :