Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS) Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen bilişim sistemleri ve bu sistemler üzerinden sunulan bilişim hizmetleri için alınan TS ISO/EIC 27001:2017 standardına uygunluk belgesi 10.12.2023 tarihine kadar  yenilenmiştir.

© MKE Kurumu 2017
MSB :