Müze koleksiyonunda 1278 obje bulunmakta olup, MKE makine grubu, MKE silah grubu, MKE kimya grubu, MKE malzeme grubu, MKE mühimmat grubu müze kalıcı sergisini oluşturmaktadır.

Müzede ağır silah ve mühimmatları, hafif silah ve mühimmatları, savaşlarda kullanılmış ve işlevini yitirmiş silahlar, kılıçlar ve kamalar; üretim tezgahları, ölçü aletleri, mühendislikle ilgili objeler, günlük kullanım nesneleri, savunma ve sivil sanayi objeleri sergilenmektedir.

Kişiler, Objeler, Künyeler ve Yayınlar olmak üzere 4 başlıklı bir sergi düzeni görülmektedir. Kişiler, savunma sanayimizde önemli şahsiyetleri, objeler müze nesnelerini, künyeler tezgâh-obje markalarını, yayınlar ise MKE Gazete, dergi ve yayın örneklerinden ve tarihi fotoğraflardan oluşmaktadır.

Konu itibariyle sergilemede kronolojik bir sıra takip edilmektedir. Tophane-i Amire, İmalat-ı Harbiye, Kurtuluş Savaşı, Askeri Fabrikalar dönemi ve sonrasında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu dönemi anlatılmaktadır.

© MKE Kurumu 2017
MSB :