Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

Adı ve Soyadı

Bitirdiği Okul

Görev Unvanı

Mehmet ÜNAL (Vekaleten)

İTÜ Metalurji Mühendisi

24/05/2018 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına vekaleten atanmıştır.

Tuğgeneral Sadık UYGUR

Hava Harp Akademisi

Selçuk Ünv.Sos.Bil.Enst.Yüksek Lisans 

14/12/2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Mehmet İlker HAKTANKAÇMAZ

 

Hacettepe Ünv.Kamu Yön.Bl.

Ankara Ünv.Yük.Lisans

Exeter Ünv.Yük.Lisans

Gazi Ünv.Sos.Bil.Enst.Doktora

06/11/2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

 

Üst Yöneticiler

Adı ve Soyadı

Bitirdiği Okul

Görev Unvanı

Mehmet ÜNAL

İTÜ Metalurji Mühendisi

Genel Müdür Yardımcısı görevi uhdesinde kalmak üzere, 24/05/2018 tarihinde Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır.

Hayrettin ÖZDEN

A.D.M.M.A. Makina Mühendisi

28/05/2010 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

İlhan AKDENİZ

A.İ.T.İ.A Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu

22/12/2000 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

Muhazzim ÇELİK

Ankara Ünv.Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bl.

Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken, 11/08/2017 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanı görevine atanmıştır.

Şenay DAYANIR

Ankara Ünv. Hukuk Fakültesi

Hukuk Müşavirliğinde Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta iken, 29/01/2010 tarihinde I.Hukuk Müşaviri görevine atanmıştır.

Kemal TEPE

Hacettepe Ünv. İkt. Ve İdr. Bil. Fak./Maliye Bölümü

TODAİE Kamu Yön.Lisansüstü Uzmanlık Prog.

Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken, 12/10/2017 tarihinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Hasan ŞAHAN

İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisi

TODAİE Kamu Yön.Lisansüstü Uzmanlık Prog.

Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Silah Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 02/02/2015 tarihinde Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Abdullah Yaşar BAKAL

Hacettepe Ünv. İkt. Ve İdr. Bil. Fak./Maliye Bölümü

TODAİE Kamu Yön.Lisansüstü Uzmanlık Prog.

Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken, 12/10/2017 tarihinde Mali İşler Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Levent ERCANLI

ODTÜ Makina Müh.

TODAİE Kamu Yön.Lisansüstü Uzmanlık Prog.

ODTÜ Fen Bil.Enst.Arkeometri Böl. Doktora

Teknoloji Seçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 26/06/2014 tarihinde Yatırım Planlama Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Kenan KÖKCÜ

Karadeniz Teknik Ünv. Fizik Mühendisi

Roket ve Kimya Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 27/04/2015 tarihinde Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

İrfan EKİCİ

ODTÜ Endüstri Müh.

Anadolu Ünv.Endüstri Müh.Yüksek Lisans

Yazılım ve Uygulama Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 23/02/2018 tarihinde Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Kemal ÇALIŞKAN

Erciyes Ünv. Makina Müh.

 

Genel Müdürlük Müşaviri olarak görev yapmakta iken,  27/07/2017 tarihinde  İdari Hizmetler Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Ahmet KONUR

Ankara Ünv.Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme-Muhasebe Bl.

Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken, 21/12/2017 tarihinde İkmal Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Halim GÜNDOĞDU

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Genel Müdürlük Müşaviri olarak görev yapmakta iken, 12/10/2017 tarihinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Osman PAKEL

ODTÜ Makina Müh.

MKE MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası Müdürü olarak görev yapmakta iken, 17/12/2015 tarihinde Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Arel ÇAĞMAN

ODTÜ Metalurji Müh.

Genel Müdürlük Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığında Başuzman olarak görev yapmakta iken, 11/08/2017 tarihinde MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.

Selahaddin Adil KILINÇKAYA

İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi                      

Makina Mühendisi

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünde Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapmakta iken, 05/07/2017 tarihinde MKE Mühimmat Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.

Selim İYİİŞ

Selçuk Ünv. Makina Yüksek Müh.

MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında Başuzman olarak görev yapmakta iken, 25/07/2017 tarihinde MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır. 

Hakan GÜNDÜZ

ODTÜ Endüstri Mühendisi

MKE Pirinç Fabrikası Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapmakta iken, 05/07/2017 tarihinde MKE Pirinç Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır. 

Berna DOĞRUL

ODTÜ Kimya Mühendisi

MKE Mühimmat Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 12/04/2012 tarihinde MKE Barut Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır. 

Gülay EFE

ODTÜ Kimya Mühendisi

TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğünde Üretim  Müdürü olarak görev yapmakta iken, 06/07/2018 tarihinde MKE BARUTSAN Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.

Ali ARSLAN

A.D.M.M.A. Kimya Mühendisi

MKE Kapsül Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 25/12/2014 tarihinde MKE Kapsül Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır. 

Veli GÜN

İTÜ Metalurji Mühendisi

26/07/2018 tarihinde MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.

Abdulkadir TORUN

Yıldız Ünv. Makina Mühendisi

MKE Hurda İşletmesi Seymen Hurda Müdürü olarak görev yapmakta iken, 20/07/2017 tarihinde MKE Hurda İşletmesi Müdürü görevine atanmıştır.

Mustafa ÇUVALOĞLU

Ankara Ünv. Kırıkkale MYO İşletmecilik Bl.

MKE Destek Tesisleri İşletme Müdür Yardımcısı (İdari) olarak görev yapmakta iken, 28/12/2015 tarihinde MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürü görevine atanmıştır.

 

 

 

© MKE Kurumu 2017