Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

Adı ve Soyadı

Bitirdiği Okul

Görev Unvanı

Yasin AKDERE

BFZ Kempten Üni. Makina Bölümü

23/09/2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır.

Tuğgeneral Sıtkı VARLI

Kara Harp Okulu

06/07/2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Bilal DURDALI

ODTÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans

Syracuse Üniversitesi - Kamu Yönetimi Yüksek Lisans 

06/07/2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Prof.Dr.Ersan ASLAN

Gazi Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

06/07/2019 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

Mehmet İlker HAKTANKAÇMAZ

Hacettepe Ünv.Kamu Yön.Bl.

Ankara Ünv.Yük.Lisans

Exeter Ünv.Yük.Lisans

Gazi Ünv.Sos.Bil.Enst.Doktora

06/11/2017 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

 

Üst Yöneticiler

Yasin AKDERE

BFZ Kempten Üni. Makina Bölümü

23/09/2019 tarihinde Genel Müdür görevine atanmıştır.

İlhan AKDENİZ

A.İ.T.İ.A Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu

22/12/2000 tarihindeGenel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

Hayrettin ÖZDEN

A.D.M.M.A. Makina Mühendisi

28/05/2010 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

Mehmet ÜNAL

İTÜ Metalurji Mühendisi

16/06/2017 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

Arel ÇAĞMAN

ODTÜ Metalurji Müh.

24/01/2020 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı görevine vekaleten atanmıştır.

Serkan ÇELİK

Selçuk Ünv. Makina Mühendisi

24/01/2020 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

Muhazzim ÇELİK

Ankara Ünv.Siyasal Bilimler Fakültesi İşletme Bl.

Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken, 11/08/2017 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanı görevine atanmıştır.

Şenay DAYANIR

Ankara Ünv. Hukuk Fakiltesi

Hukuk Müşavirliğinde Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta iken, 29/01/2010 tarihinde I.Hukuk Müşaviri görevine atanmıştır.

Kemal TEPE

Hacettepe Ünv. İkt. Ve İdr. Bil. Fak./Maliye Bölümü-1991

TODAİE Kamu Yön.Lisansüstü Uzmanlık Prog.-2006

Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken, 12/10/2017 tarihinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Abdullah Yaşar BAKAL

Hacettepe Ünv. İkt. Ve İdr. Bil. Fak./Maliye Bölümü-1987

TODAİE Kamu Yön.Lisansüstü Uzmanlık Prog.-1997

Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken, 12/10/2017 tarihinde Mali İşler Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Arslan ECE

ODTÜ Petrol Müh.

Ufuk Üni. İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü

Ankara Üni. İşletme Böl. Doktora

17/01/2020 tarihindeYatırım Planlama Dairesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

İrfan EKİCİ

ODTÜ Endüstri Müh.

Anadolu Ünv.Endüstri Müh.Yüksek Lisans

Yazılım ve Uygulama Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 23/02/2018 tarihinde Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Ali UYGUN

Ankara Ünv.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bl.

Ankara Ünv.İlahiyat Fakültesi

Kırıkkale Ünv.Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

 

17/03/2020 tarihinde  İdari Hizmetler Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Ahmet KONUR

Ankara Ünv.Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme-Muhasebe Bl.

Teftiş Kurulu Başkanlığında Başmüfettiş olarak görev yapmakta iken, 21/12/2017 tarihinde İkmal Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

İrfan ÖZSERT

Erciyes Üniversitesi Makina Müh.

25/12/2019 tarihinde Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Belkız Gülderen BAĞLAÇER

ODTÜ Kimya Müh.

İhracat Şubesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, 06/11/2019 tarihinde Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanı görevine atanmıştır.

Kemal TOPALÖMER

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 26/12/2019 tarihinde Kalite Dairesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Muzaffer SÜZER

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Müh.

05/09/2019 tarihinde Üretim Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Mustafa İMAN

Hacettepe Ünv. Kimya Yüksek Mühendisi

29/01/2020 tarihinde MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

Selahaddin Adil KILINÇKAYA

İ.T.Ü. Sakarya Mühendislik Fakültesi                      

Makina Mühendisi

MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğünde Fabrika Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapmakta iken, 05/07/2017 tarihinde MKE Mühimmat Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.

Selim İYİİŞ

Selçuk Ünv. Makina Yüksek Müh.

MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikasında Başuzman olarak görev yapmakta iken, 25/07/2017 tarihinde MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır. 

Hakan GÜNDÜZ

ODTÜ Endüstri Mühendisi

MKE Pirinç Fabrikası Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapmakta iken, 05/07/2017 tarihinde MKE Pirinç Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır. 

Berna DOĞRUL

ODTÜ Kimya Mühendisi

MKE Mühimmat Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 12/04/2012 tarihinde MKE Barut Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır. 

Gülay EFE

ODTÜ Kimya Mühendisi

TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğünde Üretim  Müdürü olarak görev yapmakta iken, 06/07/2018 tarihinde MKE BARUTSAN Roket ve Patlayıcı Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.

Ali ARSLAN

A.D.M.M.A. Kimya Mühendisi

MKE Kapsül Fabrikası Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 25/12/2014 tarihinde MKE Kapsül Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır. 

Ali GÜMÜŞ

ODTÜ Endüstri Mühendisi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans

MKE Silah Fabrikası Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak görev yapmakta iken, 18/09/2019 tarihinde MKE Silah Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır

Veli GÜN

İTÜ Metalurji Mühendisi

12/02/2020 tarihinde MKE Ağır Silah Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.

Abdulkadir TORUN

Yıldız Ünv. Makina Mühendisi

MKE Hurda İşletmesi Seymen Hurda Müdürü olarak görev yapmakta iken, 20/07/2017 tarihinde MKE Hurda İşletmesi Müdürü görevine atanmıştır.

Turgay KESİCİ

Yıldız Ünv. Makina Mühendisi              Kırıkkale Ünv. Fen Bil. Enst.               Makina Bl.Yüksek Lisans

 

16/01/2020 tarihinde MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürü olarak görevlendirilmiştir.

Turgay TOPALOĞLU

Karadeniz Teknik Ünv.                      Makina Mühendisi

13/02/2020 tarihinde MKE MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası Müdürü görevine atanmıştır.

 

 

 

© MKE Kurumu 2017
MSB :