MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
İSTANBUL PAZARLAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 

MKE İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere "MKE Logolu Nonwowen (Bez-Tela) Büyük Boy Çanta Alımı İşi" işi yapılacaktır. Bu işe ait İdari Şartname aşağıda maddeler halinde düzenlenmiştir;

  1. Alımın yapılacağı yer: Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi No:44 (34427) Beyoğlu/İSTANBUL adresidir.
  2. Teklif mektupları, ekte ki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
  3. Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak sureti ile yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
  4. İstekliler tekliflerini gösteren fiyatları ve bunları toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Söz konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.
  5. Tekliflerin geçerlilik süresi, davet mektubunda belirtilen tekliflerin verilebileceği son tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.
  6. Birim Fiyat Teklif Mektubu, Birim Fiyat Teklif Cetveli dahil olmak üzere alım dokümanının her sayfası yetkili kişilerce kaşelenip imzalanacak daha sonra bütün belgeler bir zarfa konulacaktır. Zarf istekli tarafından imzalanarak kaşelenecektir.
  7. Son teklif verme tarih ve saati: 12.04.2021 Pazartesi günü saat 14.00 e  kadardır.

Bilgi İçin Telefon No: 0212 334 30 70– e-posta: havva.kusun@mkek.gov.tr / Havva KUSUN

Müdürlüğümüz ihtiyacı bulunan mal alımı işi firmanızca temin edilebildiği takdirde ekte yer alan dokümanların her sayfası kaşe imza yapılarak ve ekli Birim Fiyat Teklif Mektubu doldurularak, posta veya kargo yoluyla ''Ömer Avni Mah. İnönü Cad.No:44 Beyoğlu/İSTANBUL'' adresine gönderilebilir ya da yukarıda adı, soyadı ve irtibat numaraları verilen alım memuruna elden teslim edilebilir.

Teklifinizi bekler çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İhale Dokumanları İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :