İHALE SONUCU İLANI

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ


İhale Kayıt Numarası     : 2021 / 65988

1- İhale Konusu İşin    

a) Adı    :   30.000 Kg. Temizleme Sıvısı Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı    :   Teknik Şartnameye göre,  30.000 Kg. Temizleme Sıvısı Alımı

c) Teslim Yeri    :   MKE Gazi Fişek Fabrikası Malzeme Ambarı
    
d) Teslim Süresi    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.  
Temizleme Sıvısı her parti 60 (altmış) takvim günü olan 6 (altı) partide, her parti 5.000 Kg. olmak üzere toplam 360 (Üçyüzaltmış) takvim gününde toplam 30.000 Kg. olacak şekilde teslim edilecektir.  
    
İhaleye Katılan İstekli Sayısı    :   5
Geçerli Teklif Sayısı     :   2

Üzerine İhale Yapılan İstekli    :   DMR AMBALAJ TEM. KIRT. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
    
İhale Kararının Onaylandığı Tarih    :  02 Nisan 2021

© MKE Kurumu 2017
MSB :