Fabrikamız ihtiyacı olan 3 kalemde 59 adet çelik raf yedek parça  doğrudan temin usulü ile   aşağıdaki yazılı şartlar ve ekli  birim fiyat teklif formundaki  teknik bilgiler   dâhilinde alımı yapılacaktır.

Fiyat teklifinizin aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 02 Mart 2021 Saat 14.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını, son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksa veya aydin.saglam@mkek.gov.tr mail adresine teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif gönderilebilir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemeler siparişe müteakip 45 gün içerisinde teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve 3 kalemde 59 adet çelik raf yedek parça   teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Ekteki birim fiyat teklif mektubu firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine konulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca  hazırlanan MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 24.1.ç maddesi  Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte yazılı hükümler geçerli olacaktır.
  8. Teknik özelliklere sahip ürünler temin edilecektir.
  9. Kısmi Teklife Kapalıdır.
  10. Teknik Bilgi İçin: 0318 224 3000 (4035)S.KÖKÇEOĞLU

Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :