Fabrikamız ihtiyacı olan  3 kalemde 64 adet  yedek parça doğrudan temin usulü ile   aşağıdaki yazılı şartlar ve ekli birim fiyat teklif formunda belirtilen şartlar  dâhilinde alımı yapılacaktır.

Fiyat teklifinizi aşağıdaki yazılı şartlar dâhilinde  08 Mart  2021 Saat 14.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde göndermenizi rica ederiz.

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemeler siparişe müteakip 2 hafta içerisinde teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “3 kalemde 64 adet  yedek parça  teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Ekteki birim fiyat teklif mektubu firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine konulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca  hazırlanan 3 (g) maddesi uyarınca MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 24.1.e maddesi  Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte yazılı hükümler geçerli olacaktır.
  8. Teknik özelliklere sahip ürünler temin edilecektir.
  9. Teknik Bilgi İçin: 0318 224 3000 (3878) A.Erhan SARIOĞLU

Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :