İHALE SONUÇ İLANI

 

İhale Kayıt Numarası        : 2021/4199

İhale Konusu İşin

a) Adı                                 : MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Ömrünü Tamamlamış Araçlara (ÖTA) ve Diğer Araçlara Ait Arındırma ve Ayrıştırma Tesislerinin İşletilmesi Hizmeti

b) Niteliği, türü ve miktarı: 10.560 Ton Hizmet Alımı

c) Yapılacağı Yer                 : MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Kırıkkale Hurda Müdürlüğü

 

          2021/4199 İhale Kayıt Numaralı MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü Kırıkkale Hurda Müdürlüğü Ömrünü Tamamlamış Araçlara (ÖTA) ve Diğer Araçlara Ait Arındırma ve Ayrıştırma Tesislerinin İşletilmesi Hizmeti ihalesi için 5 (beş) adet teklif verilmiş,4 (dört) adet teklif geçerli sayılmıştır. Söz konusu hizmet alımı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Açık İhale Usulü ile 1.324.356,00 TL bedelle Emir Fırat Müh. İnş. Nak. Gıda Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ihale edilmiştir.

           Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

© MKE Kurumu 2017
MSB :