Fabrikamız ihtiyacı olan Toplam 3 Kalemde 4 Adet Batarya 4 Adet Şarj Aleti 4 Adet Akülü EL Feneri   alımı doğrudan temin usulü ile  yapılacaktır. 

Fiyat teklifinizin aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 30 Kasım 2020 Saat 14.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını, son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksa veya rahmi.ataseven@mkek.gov.tr mail adresine teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif gönderilebilir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemeler 18/12/2020 tarihine kadar teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV Hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve Toplam 3 Kalemde 4 Adet Batarya 4 Adet Şarj Aleti 4 Adet Akülü EL Feneri teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Ekteki birim fiyat teklif mektubu firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
  8. Kısmi Teklife Kapalıdır.
  9. Teknik Bilgi İçin: 0318 224 3000 (40 43)Yasin YÜCE

Birim teklif formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :