HAZIR YEMEK HİZMETİ ALIMI İŞİ DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR.
 
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
PAZARLAMA VE İHRACAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL PAZARLAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Hazır Yemek Hizmeti Alımı İşi
 
Şube Müdürlüğümüz personelinin öğle yemeği ihtiyacını karşılamak üzere 01/01/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar 12 ay süreyle, ekli teknik şartname özelliklerinde hazır yemek hizmeti alımı işi yapılacak olup, işe ait detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Söz konusu işe ait dokümanlar yazımız ekinde sunulmuştur.
 
ALIMIN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR
Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler
1.1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı                          : MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü  (İdare)
b) Adresi                     : Ömer Avni Mah. İnönü Cd. No: 44 Beyoğlu/İSTANBUL
c) Telefon numarası    :  0 212 334 30 60
d) Faks numarası        :  0 212 334 30 84
e) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Birol ÖZBEY (Teknisyen)
1.2. İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.
 
Madde 2- Alım Konusu İşe İlişkin Bilgiler
2.1. Alım konusu hizmetin;
a) Adı                     : Hazır Yemek Hizmeti Alımı İşi
b) Miktarı ve Türü : 01/01/2021 tarihinden 31/12/2021 tarihine kadar 12 ay süreyle toplam 3.142 adet hazır yemek hizmeti alımı işi.
c) Yapılacağı yer: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No: 44 (34427) Beyoğlu-İSTANBUL adresi.
Madde 3- Alım Dokümanının Görülmesi ve Temini
3.1. Alım dokümanının görülebileceği yer: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü
3.2. Alım dokümanının temin alınabileceği yer: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü
3.3. Alım dokümanı satış bedeli: Bedelsiz 
Madde 4- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati
4.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:
a) Tekliflerin sunulacağı yer               : MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü Haberleşme Servisi
b) Son teklif verme tarihi (alım tarihi)   : 27/11/2020
c) Son teklif verme saati (alım saati)   : 17:00
4.2. Teklifler alım (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Alım (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
4.4. Alım için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde alım, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
Alım Dökümanları İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :