Fabrikamızın 4 kalem malzemeye ihtiyacı vardır. 42 Adet Polietilen Levha(Ekli Teknik Resme göre (Alt) beyaz polietilen levha olacaktır. ) ,42 Adet Polietilen Levha (Ekli Teknik Resme göre (Üst) beyaz polietilen levha olacaktır.) , 2 Adet Şeffaf Pleksi Levha(1080x700x5 mm Şeffaf pleksi levha olacaktır.)  ve 1 Adet Şeffaf Pleksi Levha (1280x1025x5mm Şeffaf pleksi levha olacaktır.) alımı doğrudan temin usulü ile  yapılacaktır. 

Fiyat teklifinizi aşağıdaki yazılı şartlar dâhilinde  01 Aralık 2020 Saat 14:00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde göndermenizi rica ederiz.

 

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Polietilen Levhalar Fosfat ve Kaplama Atölyesinde, Pleksi Levhalar foklitlerin üst ve önünde kulanılacaktır. Malzemeler siparişe müteakip 45 gün içerisinde teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “4 kalem malzeme” ibaresi yazılmalıdır. Ekteki birim fiyat teklif mektubu firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. Atölye gerekli görürse numune isteyecektir.
  8. Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte yazılı hükümler geçerli olacaktır.
  9. Teknik Bilgi İçin: 0318 224 3000 (4035) Serhat KÖKÇEOĞLU

Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
Teknik Resim İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :