İHALE SONUCU İLANI


MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası     : 2020 / 535992

    
1- İhale Konusu İşin    
a) Adı    :   1 Adet 7,62mm İmla Tezgahı Revizyonu Hizmeti Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı    :   Teknik Şartnameye göre,  1 Adet 7,62mm İmla Tezgahı Revizyonu Hizmeti Alımı
c) Teslim Yeri    :   MKE Gazi Fişek Fabrikası Malzeme Ambarı
    
d) Teslim Süresi    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.  

  Sözleşmenin İmzalanmasına müteakip 270 (ikiyüzyetmiş) takvim gününde teslim edilecektir.

    
İhaleye Katılan İstekli Sayısı    :   7
Geçerli Teklif Sayısı     :   7
Üzerine İhale Yapılan İstekli    :   AVCI SANAYİ SAVUNMA TİC. A.Ş.
    
İhale Kararının Onaylandığı Tarih    :  18 Kasım 2020

© MKE Kurumu 2017
MSB :