Fabrikamız ihtiyacı olan 25 Adet Led Armatür alım işi 02/10/2020 tarih ve BOM-MA-047 nolu Teknik Şartname hükümlerine göre doğrudan temin usulü ile yapılacaktır.

Fiyat teklifinizi aşağıdaki yazılı şartlar dâhilinde 27 Ekim 2020 Saat 15.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde göndermenizi rica ederiz.

 

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemeler 10/11/2020 tarihine kadar teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “25 Adet Led Armatür teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Ekteki birim fiyat teklif mektubu firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
  8. Teknik Bilgi İçin: 0318 224 3000 (4177)Bülent CESUR
teknik şartname İncele İndir
Teklif Formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :