Kurumumuzda gerçekleştirilen sözlü sınav/mülakatlar sonucunda, başarılı olarak işbaşı yapmaya hak kazanan adaylardan herhangi bir nedenle işbaşı yapmayanların veya işbaşı yaptıktan sonra deneme süresi içerisinde ayrılanların olması durumunda, bu kişilerin yerine ilgili yedek listeden sırasıyla çağırılan yedek adayların doldurmak zorunda oldukları Güvenlik Soruşturması Formu ekte yer almaktadır.

Güvenlik Soruşturması Formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :