İHALEYE İŞTİRAK EDEBİLECEK TÜM İSTEKLİLERE

 

            İçişleri Bakanlığının 03/04/2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgesi ile aralarında Ankara'nın da bulunduğu Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile   Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yoluyla (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar  03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 günlük bir süre için geçici olarak durdurulmuştur.

             Genelgenin yürürlük süresi boyunca bu illere yalnızca Valilik/Kaymakamlık tarafından düzenlenecek “Seyahat İzin Belgesi” ile giriş/çıkış  yapılabilecektir.

          Bu süre zarfında MKE Kurumu Genel Müdürlüğü İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak İhalelere  teklif vermek ve/veya teklif zarflarının açıldığı oturuma iştirak etmek isteyen İsteklilere, talepleri halinde “Seyahat İzin Belgesi” başvurularında yetkili mercilere sunulmak üzere   “ İhaleye Davet Mektubu “ verilecektir.

           “İhaleye davet Mektubu“nun takdiri tamamıyle yetkili mercilere ait olup,  İsteklinin davet mektubuna istinaden “Seyahat İzin Belgesi” alamamasından  İdaremiz sorumlu değildir.

             “İhaleye Davet Mektubu“ almak için Ekteki dilekçe örneğinin  eksiksiz olarak doldurulup imzalanması ve kaşelenmesi suretiyle İhale tarihinden en az iki iş günü önce İdarenin ihale ilanında belirtilen e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

             Örnek dilekçeye uygun olmayan  veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular İdare tarafından kabul edilmeyecektir.

             Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

iHALEYE DAVET MEKTUBU E-İMZALI İLAN METNİ İncele İndir
iHALEYE DAVET MEKTUBU DİLEKÇE ÖRNEĞİ İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :