ALIM-İHALEYE İŞTİRAK EDEBİLECEK TÜM İSTEKLİLERE

İHALE İPTALİ SONUÇ İLANI

İhale Kayıt Numarası         : 2020/117562

İhale Konusu İşin:

a) Adı                                : Sulu Nitroguanidin

b) Niteliği,türü.miktarı       : 30.000 kg.

c) Yapılacağı Yer               : MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/TÜRKİYE

Kurumumuz ihtiyacı 30.000 kg.  Sulu Nitroguanidin'in temini için Açık İhale Usulü ile 18.03.2020 tarihinde yapılan ihaleye 1 (bir) adet teklif alınmıştır.

Söz konusu teklif teknik yönden uygun bulunmadığı için değerlendirme dışı bırakılmış olup bahse konu ihalemiz iptal edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

© MKE Kurumu 2017
MSB :