İHALE SONUCU İLANI


MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası     : 2020 / 132008

    
1- İhale Konusu İşin    

a) Adı    :   30.000 Adet Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva (1.500 Adetlik), 
               100.000 Adet Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva-LQ (1.000 Adetlik) 9mmx19 İçin ve 
                 10.000 Adet Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva-LQ (1.000 Adetlik) 7,65x17 İçin Alımı 

b) Niteliği, türü ve miktarı:   Teknik Şartnameye göre,  
     30.000 Adet Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva (1.500 Adetlik), 
   100.000 Adet Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva-LQ (1.000 Adetlik) 9mmx19 İçin ve 
    10.000 Adet Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva-LQ (1.000 Adetlik) 7,65x17 İçin Alımı 

c) Teslim Yeri    :   MKE Gazi Fişek Fabrikası Malzeme Ambarı
    
d) Teslim Süresi    :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. 
Numune; Siparişin bağlandığı firma 1. - 2. Ve 3. Kalem malzemelerin her biri için 10 adet kutu numunesini teslim edecektir. Numunelerin Teknik Şartnameye uygunluğu Fabrikamız tarafından test edilecek numunenin uygun bulunması durumunda seri üretime geçilecektir.
1. Kalem Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva, (1.500 Ad.lik) İçin numune süresi ve UN Belgesini temin etme süresi de dahil olmak üzere 55 (Ellibeş) takvim günü olan 15.000 adetlik 2 (iki) parti halinde toplam 110 (yüzon) takvim gününde 30.000 adet olacak şekilde malın tamamı teslim edilecektir. 
2. Kalem Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva-LQ (1.000 Adetlik) 9mmx19 İçin numune süresi dahil olmak üzere 45 (Kırkbeş) takvim günü olan 50.000 adetlik 2 (iki) parti halinde toplam 90 (doksann) takvim gününde 100.000 adet olacak şekilde malın tamamı teslim edilecektir. 
3. Kalem Ambalaj Kutu, Oluklu Mukavva-LQ (1.000 Adetlik) 7,65x17 İçin numune süresi dahil olmak üzere toplam 90 (doksan) takvim gününde 10.000 adet olacak şekilde malın tamamı teslim edilecektir. 
UN Belgesi temin etme ve Numune onaylanma süresi teslim süresine dahil olup ek bir süre verilmeyecektir.
    

İhaleye Katılan İstekli Sayısı    :   1
Geçerli Teklif Sayısı     :   0

Üzerine İhale Yapılan İstekli    :   Geçerli Teklif olmadığından ihale İPTAL edilmiştir..
    
İhale Kararının Onaylandığı Tarih    :  20 Mart 2020
 

© MKE Kurumu 2017
MSB :