Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu harekete geçti. TÜBİTAK ortaklı­ğında virüse karşı yerli maske üretimi sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa VARANK , "Önümüzdeki dönemde bu maskelerin filtrele­rini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz” dedi.

MASKEDE ARZ FAZLASI BULUNUYOR

      Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Sayın Mustafa VARANK, Kurumumuz Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Maskede arz faz­lası olduğunu ancak fırsatçıla­rın her dönemde ortaya çıkabildiğini ifade eden VARANK ‘MKE Kurumunda özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piya­saya çıkabilir. Bunun da hazır­lıklarını yapıyorlar’ dedi. VARANK, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin (MAM) maske filt­relerini hızlı bir şekilde yerli­leştirmek üzere proje başlat­tığını belirterek, ‘önümüzdeki dönemde bu maskelerin filtre­lerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz.’ diye konuştu.

BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

      VARANK, MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası’na ziyarette bulunarak maskelerin üretim aşamalarının gerçek­leştirildiği atölyelerde ince­lemelerde bulundu. Ziyare­tinde VARANK'a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Sayın Muhsin DERE ile MKE Kurumu Genel Müdürü Sayın Yasin AKDERE eşlik etti. Ziyareti son­rasında açıklamalarda bulunan VARANK, söz konusu tesiste kau­çuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskeleri­nin üretildiğini söyledi.

İHRACATINI DA YAPABİLİYORUZ

      VARANK özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına dönük KBRN gaz maskelerinin Tür­kiye'nin bu anlamadaki ihti­yacını karşıladığını belirterek, ‘Tesisin aylık üretim kapasite­si 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir.’dedi. VARANK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlata­rak, ‘Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve alt­yapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye'nin günlük üretme kapasitesi 1 mil­yon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediği­miz özellikle sağlık personelleri­nin kullandığı üst koruma sağ­layan maskeler de ülkemizde üretiliyor.’ diye konuştu.

FIRSATÇILAR HER DÖNEMDE ORTAYA ÇIKABİLİYOR

      Türkiye'nin hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip olduğuna işa­ret eden VARANK vatandaşların maske konusunda endişe duymaması gerektiğini dile getirdi. Piyasada maske fiyatlarında­ki oynaklığın arz-talep denge­sizliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan VARANK, “Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılar­la ilgili gerekli tedbirleri de Tica­ret Bakanlığımız alıyor. MKE Kurumu de burada özellikle filtreli maskeler de bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye'de bir ihtiyaç olmasa bile dünya­da büyük bir talep var. MKEK’in oyuncu olarak piyasaya çıkma­sı yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir.”

YERLİLEŞTİRME PROJESİ

       N95 ve N99 maskelerinin filt­relerinin yurt dışında üretilip Türkiye'ye getirildiğini anla­tan VARANK, "TÜBİTAK Mar­mara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerli­leştirmek üzere proje başlattı.

 

 

 

Kaynak: Ahmet GÖKDEMİR (Kırıkkale İl Gazetesi)

© MKE Kurumu 2017
MSB :