Fabrikamızın 300kg Çelik Saç (0,75x1000x2000) ve 500kg Çelik Saç(3,5x1200x2400 )ihtiyacı vardır. 300kg Çelik Saç(0,75x1000x2000), ASTM A 109 Temp III Nolu teknik Şarnameye göre ( Alternatif Malzemeler ;ERD. 6112 TİP 1 EN10130DC01, ERD.6112 ile ERD.1110 ) ve 500kg Çelik Saç(3,5x1200x2400) MH-ŞRT-M0005 nolu Teknik Şartnameye göre (Alternatif Malzeme ; ASTM A1011,SS ,GRADE 36 TİP 1) temin edilecektir.

Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde yazımız ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra kaşeleyip imzalayarak  0.318.2254060 nolu faksına veya sultan.kaymaz@mkek.gov.tr  e-mail adresine 17/02/2020 Saat:14.00’a kadar fabrikamıza bildirmenizi rica ederiz.

İdari Şartlar            :

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne irsaliye ile teslim edilecektir.

2.)  Siparişe müteakip 45 günde tamamı   teslim edilecektir.

3.) Yüklenici, teknik şartnameye uygun malzemeyi getirmek, burada ve teknik şartnamede belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

4.) Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.)Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “300kg Çelik Saç(0,75x1000x2000) ve 500kg Çelik Saç(3,5x1200x2400)” ibaresi yazılmalıdır.

6.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰3 (bindeüç) oranında gecikme cezası alınacaktır. 

7.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekliye sipariş verilecek olup, firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir. Malzeme ikmaline müteakip kesin teminat iade edilecektir.

8.) Özel olarak nitelendirilen belgeler Teknik Dokümanlar Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir ya da gizlilik anlaşması imzalanarak ilgili kişilere teslim edilebilir.

9.)Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yazılı hükümler geçerli olacaktır.

10.) kısmi teklife açıktır.

Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
Gizlilik Anlaşması İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :