İhale Kayıt Numarası: 2019/486193

İhale Konusu İşin:

a) Adı          : Kompozisyon C4 (MIL-DTL-45010 B Class 3)

b) Niteliği, türü ve miktarı           : 2.500 Kg.

2.500 Kg. Kompozisyon C4 (MIL-DTL-45010 B Class 3) alımı için Açık İhale Usulü ile çıkılan ihalede bu iş için 1 adet teklif verilmiştir. Söz konusu mal alım işi 22.11.2019 tarihinde USD.260.000,00 bedelle DAP MKE Mühimmat Fb. Md.lüğü teslim esasına göre Romanya’da yerleşik CN ROMARM SA firmasına sözleşme imzalanmak üzere ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

© MKE Kurumu 2017
MSB :