2018 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda, ülkemiz genelinde en fazla vergi beyan eden '100 Mükellef' listesinde Kurumumuz 73.455.655,77 TL Kurumlar Vergisi ödeyerek 96'ncı sırada yer almıştır. Bu başarı MKE Kurumu mensuplarının özverili çalışma ve gayretleri sonucu elde edilmiştir.

       Bugün özgün tasarıma sahip, tamamen yerli ve milli ürünler geliştiren yenilikçi bir bakış açısı ve onun önemli bir bileşeni olan çağdaş AR-GE yaklaşımı, bu özverili çalışmanın diğer bir sonucudur. Kurumu 2023 hedeflerine götürecek ve modern teknolojik gelişmelerin daha yoğun üretildiği üst sınıf bir markaya dönüştürecek güç, bu ortak gayret ve çalışma ilkelerinden beslenmeye devam edecektir.

       Üretim sürecinde yatırımların teşvik edilmesi, azami yerli katkı ile kaliteli ve yüzde yüz milli ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi, Kurum vizyonunun yani savunma sanayi alanında dünya çapında tanınan ve aranan bir kuruluş olmasının gereğidir. Buradan hareketle, savunma sanayi alanında ülkemizi geleceğe taşımak amacıyla inovasyon ve AR-GE faaliyetlerine yoğunlaşmak, kurum içi hızlı ve verimli işleyiş kazanmak ve MKE Kurumunun küresel bilinirliği ve imajını güçlendirmek adına vizyon ve misyonuna yönelik sürdürülebilir çalışmalar devam ettirilecektir. Etkileşimin yoğun görüldüğü, bilginin değerli olduğu çağdaş dünyada; bilgi, AR-GE, inovasyon ve verimlilik daha müreffeh bir ülke haline gelmemize de büyük katkı verecektir.

       Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi AKAR’ın Milli Savunma Bakanlığı 2020 yılı bütçesi sunumunun ardından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine yönelik soruya verdiği “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun fabrikaları modernize edilecek ve özel sektörün çalışma ilkelerini benimsemiş üretim tesislerine dönüştürülecektir.” cevabına istinaden Kurum bu anlayışla, yenilikçi süreçlerin olmazsa olmazı olan araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerine daha fazla ivme kazandıracaktır.

© MKE Kurumu 2017
MSB :