Fabrikamız ihtiyacı olan 30 Adet Led Armatür alımı doğrudan temin usulü ile  yapılacaktır. Fiyat teklifinizin aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 18 Kasım 2019 Saat 15.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını rica ederiz.

NOT:

  1. Malzemeler ekli birim fiyat teklif formunda belirtilen özelliklerde olacaktır.
  2. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  3. Malzemeler siparişi müteakip 15 gün içerisinde teslim edilecektir.
  4. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç olarak verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  5. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  6. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “30 Adet Led Armatür teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Ekteki Birim Fiyat Teklif Cetveli firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  7. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  8. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Mektubu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :