İHALE SONUÇ İLANI

İhale Kayıt Numarası       : 2019/397826

İhale Konusu İşin:

a) Adı                               : Şekillendirilmiş Katı TNT

b) Niteliği,türü.miktarı      : 200.000 Kg.

c) Yapılacağı Yer              : MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/TÜRKİYE

200.000 Kg. Şekillendirilmiş Katı TNT malzemesi için Açık İhale Usulü ile 26.09.2019 tarihinde ihaleye çıkılmış olup 4 (dört) firma tarafından teklif zarfı sunulmuştur. 

Geçerli 2 (iki) teklifin değerlendirilmesi neticesinde söz konusu malzeme 23.10.2019 tarihinde MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/TÜRKİYE teslim esasına göre 1.200.000,- USD + KDV bedelle Türkiye’de yerleşik Elmas Savunma San. ve Havacılık Tic. Ltd. Şti. ile sözleşme imzalanmak üzere ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İhale Sonuç İlanı İncele İndir
© MKE Kurumu 2017
MSB :