Üyesi bulunduğumuz işveren Sendikası TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) ile işçi sendikaları arasındaki Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri anlaşmayla sonuçlanmış olup:

        Metal işkolundaki işyerlerimizi kapsayan işletme toplu iş sözleşmesi ile Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç işkolundaki iki işyerimizi kapsayan işletme toplu iş sözleşmesi 10/09/2019 tarihinde imzalanmıştır.

         Her iki işkolundaki toplu iş sözleşmelerimizin imza törenleri, 10/09/2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde Genel Müdür Vekilimiz Mehmet ÜNAL, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul KAVLAK, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman AKYÜZ ile işçi-işveren sendikaları ile kurumumuz yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

         Taraflara ve Kurumumuza hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

© MKE Kurumu 2017
MSB :