MKE Kurumu ile Ürdün Kralı’na bağlı KING ABDULLAH DESIGN & DEVELOPMENT BUREAU (KADDB)’ın alt yüklenicisi olan JORAMMO ile Kurumumuz arasında 2016 yılında “İmla-Montaj-Paketleme Hattı Teknik Asistanlık ve Danışmanlık” kontratı imzalanmış ve başarı ile sonuçlandırılmıştı.

       Söz konusu projenin devamı olarak Ürdün’de kurulacak olan “Kovan ve Mermi Üretim Hattı”, "İmla ve Montaj Hattı" tekliflerimiz Ürdün tarafına sunulmuş olup görüşmeler neticesinde Kurumumuz ve KADDB arasında 05.09.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

       Bu sözleşme kapsamında yıllık 30 milyon kovan (5.56mmx45, 7.62mmx51, 7.62mmx39 ve 9mmx19), 30 milyon mermi (7.62mmx51 M80, 5.56mmx45 SS109/M193, 7.62mmx39 M67, 9 mmx19),20 milyon imla/montaj (7.62mmx51 M80 Cartridge, 7.62mmx39 M67 Cartridge, 5.56mmx45 SS109/M193) mutabakata varılmış olup Kurumumuz gözetiminde 3 aylık pilot üretim yapılacaktır.

        Proje gerçekleştiğinde tezgâhların tamamı yerli ve milli olarak yurt içinden temin edilecektir.

© MKE Kurumu 2017
MSB :