3 Kalemde Toplam 90 Adet Koruyucu İş giysisi Doğrudan Temin Yöntemiyle Satın Alınacaktır. Birim fiyat teklif formu ve teknik şartnameler ektedir. Tekliflerinizi email ve faks ile de gönderebilirsiniz. Teklif aslını Kapalı zarf içinde vermeniz veya posta ile göndermeniz gerekmektedir. Son Teklif Tarihi 19.06.2019 Çarşamba günü Saat 11.00 mail:pirincticaret@mkek.gov.tr Faks: 0318 256 07 28
Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
Teknik şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017