MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamızda Kullanılmak Üzere, Belirlenen İdari Şartname ve Teknik Özelliklere Göre Kuru Rotarlı Sirkülasyon Pompası Doğrudan Temin Usulünce Alınacaktır.

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 17.06.2019  Saat : 16:00

Teklif isteme mektubu,idari şartname ve teknik resim İncele İndir
© MKE Kurumu 2017