İhale Bilgileri

İhale Kayıt No : 2019/193139
Alımın/İşin Teslim Yeri : Fabrikamız Atış Poligonu Zemini
Toplam Teklif Sayısı : 12
Geçerli Teklif Sayısı : 10
İş Ortaklığı Teklif Sayısı : 0
Konsorsiyum Teklif Sayısı : 0
Yabancı İstekli Teklif Sayısı : 0

Sözleşme Bilgileri

Sözleşme Tarihi / Fatura Tarihi : 10.06.2019
Sözleşme Konusu İşin Yaklaşık Maliyeti : 209.000,00  TRY
Sözleşme Bedeli : 163.000,00  TRY
Sözleşme Konusu İşe Verilen Geçerli En Düşük Teklif Tutarı : 163.000,00  TRY
Sözleşme Konusu İşe Verilen Geçerli En Yüksek Teklif Tutarı : 338.000,00  TRY
Sözleşme Türü : Anahtar Teslim Götürü Bedel
Alımın/İşin Başlangıç Tarihi : 10.06.2019
Alımın/İşin Bitiş / Teslim Tarihi : 12.07.2019

Yüklenici Bilgileri

Teyit Onay Tarihi : 10.06.2019
Yülenicinin Adı / Unvanı - TCKN/VKN : FATİH BİLİR - 18742027056
© MKE Kurumu 2017