Fabrikamız ihtiyacı olan 840 Çift Eldiven alımı doğrudan temin usulü ile  yapılacaktır. Fiyat teklifinizin aşağıda yazılı şartlar dâhilinde 18 Haziran 2019 Saat 15.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını, son teklif verme saatine kadar teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksa veya hicran.ates@mkek.gov.tr adresine teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir. Bu durumda teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

NOT:

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemenin teslim tarihi: 12/07/2019 tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “840 Çift Eldiven teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  6. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  7. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017