1- Fabrikamız ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzemeler 19 AĞUSTOS 2010 TARIHLI VE 27677 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANAN M.K.E.K GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELIĞININ İHALE USULLERINE TABI OLMAYAN DOĞRUDAN ALIMLAR BAŞLIKLI 27. MADDENIN 1 / E  FIKRASI UYARINCA  DOGRUDAN TEMİN usulü ile  satın alınacaktır.

    2-  Firma   eksiksiz  olarak   doldurulmuş   her  bir  sayfası  kaşelenmiş   ve  imzalanmış  birim  fiyat  teklif  Mektubunun

 21 / 06 / 2019 tarih ve SAAT: 14.00  e  kadar bedeli firma tarafınızdan ödenmek üzere KAPALI ZARF içinde Posta veya Kargo  ile Fabrikamıza gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra intikal eden   veya  FAX  ile gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır..

   3- Teklif Zarfının üzerine  4 KALEM MALZEME   Teklifidir  yazılması gerekmektedir.

   4- Malzemenin   teslim yeri  (NAKLİYE, SIGORTA, KARGO vb.)  tüm masraflar  firmaya ait olmak üzere idarenin ambarıdır.    

   5-Verilen teklifler değerlendirme tarihinden itibaren 30 gün geçerli olacaktır.

   7- Sipariş teyit pulu bedelin firmaya ait olup,  bedeli   faturadan tahsil edilecektir.

   8- Peşin ödeme veya avans ödemesi yapılmayacaktır.   

   9-Teklif vermek suretiyle İhtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanlarda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen   kabul edilecektir.

    10- MKE Çankırı Silah Fabrikası bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp,  ihaleyi yapıp / yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest  bulunmaktadır.

    11. 678 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME' nin 30. MA DDESİ nde  " 04.01.2002 TARİHLİ VE 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU' nun   11' nci MADDESİ nin BİRİNCİ FIKRASINA " g ) TERÖR ÖRGÜTLERİNE İLTİSAKI YAHUT BUNLARA İRTİBATI OLDUĞU, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI veya  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN BİLDİRİLEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERİN TEKLİF VERMESİ HALİNDE,  BU GERÇEK  veya  TÜZEL  KİŞİLER  İHALE  DIŞI  BIRAKILIR.

       12- Geç teslimatlarda geçiken malzemenin fatura bedeli üzerinden günlük %03 gecikme cezası tahsil edilecektir. Muayenede geçen süre cezalı süre sayılmayacaktır.  Eksik  teslim edilen veya muayene sonucu RET edilen malzeme teslim edilmiş sayılmaz ve gecikme cezasını durdurmaz , teslimatı tamamlayan ve kabul edilen malzemenin en son teslim belgesi  tarihi cezalı süreyi durduran tarih olarak kabul edilecektir.

 

              TEKLİFLER  KALEM  BAZINDA  VERİLECEK  VE  TOPLAM  BEDEL ÜZERİNDEN  DEGERLENDİRİLECEKTİR.

 

N0:

  Ç 022 000 Ş 08 TEKNİK ŞARTNAME VE DİGER ŞARTLARA   UYGUN 

AD. B. Fiyatı TESLİM
1  380  020 Q 02 RESME UYGUN YATAK 50    
2  380 020 Q 03 RESME UYGUN DESTEK 50    
3  380 020 Q 04 RESME UYGUN SAC PARÇA 50    
4  380 020 Q 05 RESME UYGUN SAÇ PARÇA 2 50    
 

 İHALE ÖNCESİ FİRMALARA TEKNİK RESİM  GÖNDERİLMEYECEKTİR. İLĞİLENEN FİRMALAR İHALE ÖNCESİ FABRİKAMIZDA TEKNİK RESİMLERİ  İNCELEYEBİLİRLER  TEKLİF VEREN FİRMA TEKNİK RESMİ VE DİGER BELGELERİ İNCELEMİŞ SAYILIR.

     
 

 İŞLENECEK HAM MALZEME İHALEYİ ALAN FİRMAYA FABRİKAMIZ TARAFINDAN VERİLECEKTİR. MALZEMELERE AİT GİDİŞ VE DÖNÜŞ NAKLİYESİ FİRMAYA AİTTİR. İHALEYİ ALAN FİRMA İLE GİZLİLİK ANLAŞMASI YAPILACAKTIR.

     
   İŞ BİTİMİNDE FİRMA TEKNİK RESİMLERİ FABRİKAMIZA İADE EDE CEKTİR.      
   TESLİM PROGRAMI: DİGER ŞARTLARDA BELİRTİLMİŞTİR:      

 

Teknik Şartame İncele İndir
© MKE Kurumu 2017