Fabrikamızın Giriş Kalite Müdürlüğü'nün taşınması için eski Mekanik Atölyesi içinde 1100 m2 alanda mimari,mekanik,tesisat ve havalandırma,elektrik proje düzenlemesi işi müşavirlik hizmeti alınması işi için doğrudan temin yoluyla alım  yapılacaktır.

Teklif fiyatınızın aşağıda yazılı şartlar dahilinde 19 Haziran 2019 Çarşamba günü Saat:14.00 e kadar fabrikamıza kapalı zarf içinde gönderilmesi gerekmektedir.

 

NOT            :

  1. Teklifler KDV hariç ve Türk Lirası cinsinden verilecektir.
  2. Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6 sı oranında kesin teminat verilecektir.
  3. Sözleşmenin imzalanmasından doğacak %0,569 (bindebeşaltmışdokuz) karar damga vergisini fabrikamız,%0,948 (bindedokuzkırksekiz) akit damga vergisini yüklenici ödemekle yükümlüdür.
  4. Teklif zarfı üzerine; isteklinin adı soyadı veya ticaret ünvanı,tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve ‘’[işin adı] teklifidir’’ ibaresi yazılacaktır.
  5. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu hizmetin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici  tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Teklif fiyata dahil olduğu belirlenen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanlarda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilecektir.
  6. Fiyat farkı verilmeyecektir.
  7. Avans verilmeyecektir.
  8. Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı KİK ve 4735 sayılı KİSK ile Kurumumuzca hazırlanan Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesi geçerli olacaktır.

Teknik Şartname İncele İndir
Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017