Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince, Fabrikamızda oluşan atıkların lisanslı tehlikeli atık bertaraf/geri kazanım firmalarına gönderilmesi işi yapılacaktır.

 

ŞARTLAR
1- Teklif mektubu 26/04/2019 tarih, Saat 10.30'a kadar verilecektir.
2- Fiyatı TL/Kg. olarak verilecektir.
3- İhaleye katılacak firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Çevre İzin Lisans/ GFB belgesinin olması gerekmektedir.
4- Atıkları alacak firma ; 24/10/2013 tarih, 28801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ ''Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik'' hükümlerine uygun olarak taşıma işlemini gerçekleştirecektir.
5- Atık gönderim işlemlerinde; ECBS sistemi üzerinden MOTAT girişleri online olarak yapılacaktır.

6- Atıkların teslim yeri Fabrikamız sahası olup, fabrikamız kantar tartısı geçerli olacaktır.
7- Atıklar Tehlikeli madde içeren ya da bunlardan oluşan ıskarta anorganik kimyasallar 25 lt (yaklaşık atıklar bidonlarıyla teslim edilecektir) ,Tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar 600kg (yaklaşık) 

 

İHALEYE İLİŞKİN DOKÜMAN İncele İndir
© MKE Kurumu 2017