Fabrikamızın 2 kalem 250 kg sentetik tiner (MH-ŞRT-K0006 ) ve 500 kg mavi enamel boya (No:35109)ihtiyacı vardır. MH-ŞRT-K0006 nolu şartnameye göre temin edilecektir.

Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı idari şartlar dahilinde yazımız ekindeki “birim fiyat teklif formunu” ilgili kısımları doldurduktan sonra kaşeleyip imzalayarak kapalı zarf içerisinde 04/03/2019 Saat:14.00’a kadar fabrikamıza bildirmenizi rica ederiz.

Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içerisinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu faksına veya aydin.saglam@mkek.gov.tr  e-mail adresine  teklif saatinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi yapılabilir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta,  veya elden gönderilmesi gerekmektedir.

 

İdari Şartlar            :

1.) Tüm nakliye işleri yükleniciye ait olup, Fabrikamız Stok ve Ambarlar Müdürlüğüne irsaliye ile teslim edilecektir.

2.) Boyanın raf ömrü 1 yıl olup fabrikamıza teslim edildiğinde raf ömrünün en az %80'i dolmamış olacaktır. Aynı süre garanti edilmelidir. İnceltici için şartnamede tanımlı raf ömrü yoktur. Boya ile uyumlu olmalıdır.

3.) Kısmı teklife kapalı tedarik edilecektir.

4.) Malzemenin   tamamı siparişe müteakip 30  günde teslim edilecektir.

5.) Yüklenici, teknik şartnameye uygun malzemeyi getirmek, burada ve teknik şartnamede belirtilen tüm hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

6.) Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden ve KDV hariç verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7.)Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve  “2 kalem 250 kg sentetik tiner (MH-ŞRT-K0006 ) ve 500 kg mavi enamel boya (No:35109)” ibaresi yazılmalıdır.

8.) Teslimatın gecikmesi durumunda gecikilen her takvim günü için ‰3 (bindeüç) oranında gecikme cezası alınacaktır.

9.) Ekonomik açıdan en uygun teklifi veren istekli ile sözleşme akdedilecek olup firma tarafından toplam bedelin %6’sı oranında kesin teminat verilecektir.

10.) Burada yazılı olmayan hususlar için 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 sayılı K.İ.S.K. ile Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKE Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde yazılı hükümler geçerli olacaktır.

Birim Fiyat Teklif Formu İncele İndir
Teknik şartname İncele İndir
© MKE Kurumu 2017