Fabrikamız ihtiyacı 1 Kalem de 3 Adet Çap 115 Dip Çakı Matkap uç 3 Adet 116 Dip Çakı Matkap uç 3 Adet 117 Dip Çakı Matkap uç Toplam da 9 Adet Matkap Gövde Tutucusuna Takılan Uç(Ekli Teknik Resme göre) doğrudan temin yoluyla alım yapılacaktır. Fiyatınızı aşağıda yazılı şartlar dâhilin de 21 Ocak 2019 Saat 15.00’a kadar fabrikamıza kapalı zarf içerisinde ulaştırılmasını mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

 

  1. Nakliye işleri yükleniciye ait olup, malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ile teslim edilecektir.
  2. Malzemenin teslim tarihi:18/06/2019  tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
  3. Fiyatlar “₺” (TürkLirası) cinsinden  Diğer para birimleriyle verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  4. ‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
  5. Matkap Gövde Tutucusuna Takılan Uç Has Malzemeden Sarı Buhar Mühendisli Özel HSS Dip Çakı Olacaktır (Ekli Teknik Resme göre)
  6. Fiyat verecek Firmalar Ürünün Çalıştığı yeri ve Net Ölçü BilgileriniYerinde Görmesi Gerekmektedir.
  7. Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve “……………………. teklifidir” ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
  8. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
  9. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan MKEK Satın Alım ve  İhale Yönetmeliğinin hükümleri ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
Birim Fiyat Teklif Formu Ve Teknik Resim İncele İndir
© MKE Kurumu 2017