ALIM-İHALEYE İŞTİRAK EDEBİLECEK TÜM İSTEKLİLERE

ZEYİLNAME

Kurumumuz ihtiyacı, 2018/649761 ihale kayıt numaralı ve 18/01/2019 tarihinde ihalesi yapılacak olan 2 Adet 3+1 Eksen Küçük Tip CNC Dikey İşleme Merkezine ilişkin; İhale dokümanlarından Teknik Şartnamenin;
- 3.1.4. maddesi ''Pozisyonlama hassasiyeti 5 mikron/300 mm olacaktır.''
- 3.1.5 maddesi '' Tekrarlanabilirlik hassasiyeti 5 mikron/300 mm olacaktır''
şeklinde revize edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

© MKE Kurumu 2017