MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE

03/08/2018 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAV/MÜLAKATLARIN SONUÇLARI

 

Sınavı kazanan ve ek listede isimleri yer alan asil adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.

Bu tebligatta; adayların başvuracakları işyeri ile yanlarında getirmeleri gereken belgeler bildirilecektir.

Kazanan asil adaylara, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlandıktan sonra işbaşı yaptırılacaktır.

Bu nedenle; adaylar ekteki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu, uyarılar bölümü dikkate alarak, eksiksiz ve hatasız bir şekilde bilgisayarda doldurup, gönderilen tebligatın adaylarca tebellüğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde bildirilen işyerine aşağıdaki belgeleri teslim etmek üzere Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (5 nüsha) ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca; işbaşı yapmayan asil adayların olması halinde yedekler sırasıyla çağırılacaktır.

KAZANAN/İŞBAŞI YAPTIRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1. Nüfus Cüzdanı
  2. Diploma Aslı
  3. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu
  4. Adli Sicil Belgesi
  5. Askerlikle İlgili Belge
  6. 5 Adet Fotoğraf
  7. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı.
  8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

NOT: 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Onbirinci Bölümünde yer alan Milli Savunma Bakanlığına ilişkin düzenlemenin, Görev Başlıklı 336'ıncı maddesinin 1.fıkrasının  (ç) bendi hükümleri gereğince, Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerinin Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığının ilgili kuruluşu olmamız nedeniyle,   KPSS Yerleştirme işlemleri, 4857 sayılı İş Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat kapsamında, Kurumumuzda memur, sözleşmeli ve işçi personel olarak göreve başlatılması düşünülen adaylar hakkında yukarıda belirtilen madde hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Göreve başlayacak adayların göreve başlama süreleri Kurumumuzdan kaynaklanmayan ve yukarıda belirtilen bu hüküm nedeniyle uzayabilmektedir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız... İncele İndir
Sözlü Sınav/Mülakat Sonuçları İçin Tıklayınız... İncele İndir
© MKE Kurumu 2017