Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca 7103 sayılı kanunun uygulamasına yönelik tebliğ ve (50) numaralı Motorlu Taşıtlar vergisi genel tebliği 11.06.2018 tarihinde yayımlanmıştır.

       

Söz konusu Tebliğler kapsamında 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasından ilişkin usul ve esaslar ve 7020 sayılı Kanun çerçevesinde 1997 veya daha eski araçların teslimi ile ilgili uygulamalar belirlenmiştir.

 

 7020 sayılı kanunun uygulaması 31.12.2019 tarihinde kadar uzatılmıştır.

 

Tebliğ kapsamında Hurda Müdürlüklerimizce teslim alınabilecek araçlar;

Binek otomobil, minibüs, çekiciler, midibüs ve otobüsler, , panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up, kamyonet, kamyon vb. araçlar

Deniz taşıtları, traktörler, iş makinalarının bu düzenlemeden yararlanması mümkün değildir.

Vatandaşın Araç Teslimi ile ilgili yapacağı işlemler

1-Tescil kuruluşundan aracın hurdaya çıkartılmasında sakınca bulunmadığına dair yazıyı alan başvuru sahibi, söz konusu yazı ve Motorlu Araç Tescil Belgesiyle birlikte, teslim yerlerine ve araçların yaşlarına göre, dilekçe ve  ilgili tebliğ ekine göre  MKEK Hurda Müdürlüğü, (Kırıkkale, Aliağa, Seymen), İl özel idarelerine veya Büyükşehir Belediyelerine fiilen teslim eder.

Bunun üzerine MKE yetkilisi tarafından; Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi üzerinden aracın yaşına göre birer örneği Tebliğ ekinde yer alan (EK:7A) veya (EK:7B) “Taşıt Teslim Tutanağı” hazırlanır ve sistemden onaylanarak dört nüsha olarak üretilir. MKEK Hurda müdürlüğü yetkililerince imzalanır. Tutanağın üç nüshası araç sahibine verilir, kalan nüsha MKEK hurda müdürlüğünde muhafaza edilir.

2-Adına tescilli aracını düzenleme kapsamında belirlenen yerlere teslim eden kişi, bu teslime ilişkin ilgisine göre Taşıt Teslim Tutanağı Tebliğ ekinde yer alan dilekçeye eklemek suretiyle hurdaya çıkarma işleminin tamamlanmasını teminen, aracın hurdaya çıkartılmasında sakınca bulunmadığına dair yazıyı veren tescil kuruluşuna başvurur.

Yapılan başvuru üzerine ilgili tescil kuruluşunca gerekli kontroller yapılmak suretiyle, söz konusu araç, bir daha tescil edilmemek üzere hurdaya çıkarılır ve araca ait “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ne “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhi düşülerek araç sahibine verilir, tescil plakaları geri alınarak iptal edilir ve işlem tamamlanır.

 

 

3- Teslim alınan araçlara Bilim Sanayi Bakanlığınca her altı ayda bir güncellenen 1. Sınıf demir çelik fiyatı 258 TL/Ton’ dan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Müdürlükleri tarafından ayrıca mal bedeli ödemesi yapılacaktır.

 

4- Motorlu araç vasfını kaybetmiş, şase numarası tutmayan (orijinal olmayan) ve bütünlüğünü korumayan araçlar bu düzenleme kapsamında Hurda Müdürlüklerimizce teslim alınmayacaktır.

 

 

ARAÇLARIN TESLİM YERLERİ

 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda Müdürlükleri

MKE Kırıkkale Hurda Müdürlüğü (Kırıkkale) 0318 224 28 98  Dahili  (5798-5752)

MKE Seymen Hurda Müdürlüğü   (Kocaeli) 0262 341 37 97   Dahili  (151)

MKE Aliağa Hurda Müdürlüğü    (İzmir) 0232 625 11 20   Dahili  (142)

Büyükşehir Belediye Başkanlıkları

İl Özel İdareleri Müdürlükleri

© MKE Kurumu 2017