MKE İSTANBUL PAZARLAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

                                                                      SATIŞA HAZIR İTHAL FİŞEKLER   

1) 357 SIG SELLIER&BELLOT (FMJ-140GRN) FİŞEK
2) 45 ACP.SELLIER VE BELLOT (FMJ-230 Grn)FİŞEK
3) 6.35 MM (25 ACP) SELLIER BELLOT (FMJ-50 GRN) FİŞEK
4) 7.65 MM (PARA) PRVİ-PARTİZAN (FMJ-93 GRN) FİŞEK   
5) 38 SP. SELLIER&BELLOT (FMJ-158 Grn) FİŞEK
6) 50 AE HORNADY (XTP-300 GRN) FİŞEK   
7) 9X21MM SELLİER VE BELLOT (FMJ-115 GRN) FİŞEK  
8) 32 S&W (SHORT) MAGTECH (LRN-85 Grn) FİŞEK
9) 10X25 MM AUTO PRVİ-PARTİZAN (FPJ-170 GRN) FİŞEK
10) 7.62X38 MM NAGANT-FIOCCHİ (FMJ-98 GRN) FİŞEK  
11) 7.63X25 MM MAUSER-SBR (RNSP-85 GRN) FİŞEK
12) 7X65 R GECO YİVLİ TÜFEK FİŞEĞİ
13) 257 WEAT MAĞ. WEATHERBY (SP-100 GRN) FİŞEK
14) 222 REM. SP-50 GRN (WINCHESTER) FİŞEK
15) 22 LR. SELLIER&BELLOT (LEAD-40 GRN) FİŞEK
16) 338 LAPUA MAG. SELLIER BELLOT (HPBT-250 GRN) FİŞEK
17) 7X64MM MFS 2000(SP-174GR)YİVLİ AV TÜFEK FİŞEĞİ
18) 8X57 JS RUAG-RWS (TMR-196 GRN) FİŞEK
19) 8X57 JRS SELLİER&BELLOT(SP.196GRN) FİŞEK
20) 32 S&W LONG RUAG-GECO (W.CUTTER LEAD 97 GRN) FİŞEK
21) 6,55X54 MM DYNAMIT NOBEL-RWS (SP-160 GRN) FİŞEK
22) 303 BRT.(7.7MM) REMİNGTON MARKA(SP-180GRN) FİŞEK
23) 22 HORNET MECAR-WİNCHESTER (JHP-46 GRN) FİŞEK
24) 380 AUTO (9X17MM) SELL&BELL (FMJ-92 GRN) FİŞEK
25) 455 MK11 WEBLEY FIOCCHI (LEAD-262 GRN) FİŞEK
26) 6,5X55 MM SELLIER-BELLOT (SP-131 GRN) FİŞEK
27) 270 WIN. SELLIER & BELLOT (SP-150GRN) FİŞEK
28) 357 MAG. SELLİER & BELLOT (SP-158GRN) FİŞEK
29) 40 S.W SELLİER VE BELLOT (FMJ-180 Grn) FİŞEK
30) 9.3X74 R RUAG-GECO (SP-255 GRN.) FİŞEK
31) 8X57 JS RUAG-GECO (SP.TM-185 GRN) FİŞEK
32) 243 WIN.SELLIER&BELLOT (SP-100 GRN) FİŞEK

© MKE Kurumu 2017