İHALEYE İŞTİRAK EDEN TÜM İSTEKLİLERE

İHALE SONUÇ İLANI

İhale Kayıt Numarası        : 2021/221543

İhale Konusu İşin:

a) Adı                                : KOMPOZİSYON A-5 (MIL-DTL-14970E CLASS I)

b) Niteliği,türü.miktarı       : 4.000 kg.

c) Yapılacağı Yer               : MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/TÜRKİYE

1. Kurumumuz ihtiyacı 4.000 kg. Kompozisyon A-5 (MIL-DTL-14970E Class I)'in temini için Açık İhale Usulü ile 20.05.2021 tarih, saat 14:00'te gerçekleştirilen ihaleye 4 (dört) firmadan teklif alınmıştır. 

2. Bahse konu alım işi, Polonya'da yerleşik ZAKLADY CHEMICZNE “NITRO-CHEM” S.A. firmasına, DAP MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü-Kırıkkale/TÜRKİYE teslim esasına göre 163.200,00 EUR bedelle sözleşme imzalanmak üzere 08.06.2021 tarihinde ihale edilmiştir.

3. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

© MKE Kurumu 2017
MSB :